Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

 

 

    Colegiul Tehnic Reşiţa  este beneficiarul unui proiect privind învățământul secundar (Romania Secondary Education Project  ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, finanțat prin Banca Mondială.

   Proiectul  cu titlul „Școală, Familie, comunitate – proiecte comune pentru interese comune se  va derula în perioada 19.11.2020-19.11.2022, are alocat un buget  de 498 928 lei reprezentand cheltuielile  pentru desfășurarea activităților  pedagogice și de sprijin, activităților extracurriculare, activitățlor de dotare și activităților de management.
   Proiectul se adresează elevilor înmatriculati în învățământul liceal, curs de zi (în perioada septembrie 2019 – august 2022) la Colegiul Tehnic Reșița.

   Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar prin activități de sprijin și extracurricular Acest obiectiv se încadrează în Prioritatea 2 din Planul de Acțiune a Școlii – „Dezvoltarea serviciilor de consiliere și informare privind cariera”;

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
    O1. Rata  abandonului școlar din învățământul liceal redusă, în medie pe cei 3 ani cu 10% față de anul 2017-2018, prin activități de consiliere și extracurriculare;
    O2. Rata absenteismului redusă în medie pe cei 3 ani cu 10% față de anul 2017-2018 pentru elevii din învățământul liceal,  prin activități de consiliere și extracurriculare;
    O3. Procent crescut de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în medie pe cei 3 ani cu 10 % față de anul 2017-2018- prin activități de consiliere și pregătire suplimentară;

 Proiectul va contribui la atingerea următoarelor ținte:
    -  Dezvoltarea personală și profesională a elevilor; 
    -  Reducerea abandonului școlar și a pierderilor de elevi din învățământul obligatoriu; 
    -  Creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat.  

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii înmatriculați în învățământul liceal, curs de zi ( în perioada septembrie 2019 – august 2022) la Colegiul Tehnic Reșița. Estimativ, proiectul de adreseaza unul numar de 319 elevi.

Beneficiarii indirecți sunt:
  -  Școala -  prin creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat, scăderea absenteismului și abandonului școlar;
  -  Comunitatea locala și regională prin faptul că vor beneficia de gradul de pregătire mai ridicat al populației;
  -  Familia prin satisfacția în ceea ce privește pregătirea propriilor elevi și prin scăderea costurilor privind transportul către/ de la școală. 

  Activităţile propuse a se derula prin  proiectul ROSE cu titlul „Școală, Familie, Comunitate – proiecte comune pentru interese comune” sunt grupate în patru categorii:

             I.    Activități pedagogice și de sprijin
             II.    Activități extracurriculare
             III.    Activități de dotare
             IV.    Activități de management

 I. Activități pedagogice și de sprijin
În cadrul activităților pedagogice și de sprijin se vor desfășura:

1)     activități de pregătire suplimentară

Activitatea de tip remediere şcolară  are un caracter inovativ şi este realizată în scopul diminuării abandonului şcolar şi a creşterii atractivităţii pentru şcoală a elevilor din grupul ţintă în vederea susţinerii cu succes a examenului de bacalaureat. Cuprinde ore remediale, tutorat, consiliere, îndrumare/coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoțional.  Identificarea şi selecţia elevilor din grupul ţintă ce vor participa la activităţile de tip remediere şcolară se va face de către cadrele didactice.

 În anul I al proiectului această pregătire suplimentară se realizează astfel:
    -  clasa a IX-a: câte 1 oră/săptămână la disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Fizică/Chimie/Biologie;
    -  clasa a X-a: câte 1 oră/săptămână la disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Fizică/Chimie/Biologie;
    -  clasa a XI-a: câte 2 ore/săptămână la disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Fizică/Chimie/Biologie; câte  1 oră/săptămână la Limbi modern (Engleză) și TIC
    -  clasa a XII-a: -      ore/săptămână la disciplinele: câte 2 ore/săptămână la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Fizică/Chimie/Biologie, Geografie; câte 1 oră/săptămână la Limbi modern (Engleză) și TIC

2) activități de consiliere si orientare in carieră

Consilierea elevilor va ține cont de particularitățile de vârstă și individuale ale fiecărui participant. Se vor desfășura după programul școlar, după următorul orar: 

  -  clasa a IX-a – 2 ore/ședință/bilunară
  -  clasa a X-a: – 1 oră/ședință/ bilunară
  -  clasa a XI-a: – 2 ore/ședință/bilunară
  -  clasa a XII-a: – 2 ore/ședință/ bilunară

Temele propuse se vor desfășura sub forma de: 
    ·  ateliere de lucru folosind metode interactive;jocuri de cunoaștere;jocuri de rol;
    ·  teste și chestionare;
    ·  debate-uri;
    ·  portofolii;
    ·  activități în parteneriat cu membrii familiei;
    ·  vizita și preluarea unor sarcini de serviciu la operatorii economici din oraș etc.

        3.Learning – online(SMART BAC)
Va fi creată a platformă cu o secțiune pentru fiecare disciplină. Fiecare secțiune va cuprinde: programa pentru bacalaureat, modele de teste rezolvate, modele de teste de rezolvat, sinteze ale materiei, testimoniale etc.
Platformele online conferă  interactivitate  predării şi permit personalizarea lecţiilor în funcţie de ritmul de învăţare al copiilor. Totodată, acestea asigură o mai bună asimilare a informaţiilor şi îmbunătăţesc nivelul de participare a elevilor la ore, stimulează colaborarea şi, probabil, vor conduce, pe termen lung, la rezultate mai bune ale elevilor la teste,evaluări, examen de bacalaureat.De asemenea permite recuperarea materiei în cazul în care elevii absentează pe termen scurt și/sau mediu.

        4. Job shadowing    
        Această activitate are ca scop orientarea în carieră a viitorilor absolvenţi de liceu (elevi în clasele a XI-a şi a XII-a), oferindu-le posibilitatea ca, pe parcursul unei zile, sa fie „umbra” unui angajat din instituţia selectată ca urmare a interesului elevului pentru acest domeniu. Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un răspuns la întrebările: „Ce vreau să devin după ce termin şcoală? Unde vreau să lucrez? Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?“.

 II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Se vor desfășura următoarele activități:

*   ” Fii student pentru o zi!” - scopul activității este creșterea atractivității învățământului superior tehnic pentru tinerii de 18-19 ani, prin motivarea acestora de a deveni studenți.
In aceste condiții, proiectul propune simularea vieții de student pentru un număr de 200 de elevi de la Colegiul Tehnic Reșița care vor participa la cursuri, training-uri si ore de laborator împreună cu studenții reali.

*   ”Si eu particip la  viața comunității! ”- scopul activității este acela de a crește motivația elevilor de a nu părăsi timpuriu școala, de a promova examenul de bacalaureat pentru a deveni un cetațean educat care să poată lua hotarâri în ceea ce priveste viața societății locale. Prin  această activitate, fiecare participant la proiect va participa o singură dată la o ședință de Consiliu Local.

 III.     ACTIVITĂȚI DE DOTARE
În vederea realizării unui cabinet multimedia, în care se vor desfășura majoritatea activităților proiectului, în special orele de pregătire suplimentară, acesta va fi dotat cu: PC Al-in-One cu Windows instalat, tablă SMART, un xerox, o imprimantă, un videoproiector, un echipament easyLAB pentru limbile străine, Pachet Interactiv EDU Basic Economy InFocus 87" | 221 cm-3 buc, Laptop cu Windows instalat-2 buc, SSD Extern Samsung T5 500GB-2 buc, Microsoft Office Home and Business 2019 RO/ENG-11 buc, Dreamweaver CS6 – buc, Zoner Photo Studio X licenta pentru 3 ani-1 buc, Movavi Video Suite 18-1 buc, HTML Compiler- 1 buc, iSpring Suite 9.7-1 buc, Flip PDF Professional- 1 buc, Question Writer HTML5- 1 buc.

Cabinetul de consiliere va fi dotat cu canapea, covor, laptop și imprimantă.

 IV. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT
Managementul va fi asigurat de către echipa de implementare a proiectului și echipa de management a școlii.

   Rezultatele  aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului ROSE
Ne  dorim îndeplinirea, în procent de 100% a obiectivelor proiectului, atât a celui general cât și a celor specifice. Gradul de îndeplinire a obiectivelor va fi măsurat cu ajutorul indicatorilor calitativi și cantitativi.

Indicatori calitativi:
-       Calitatea serviciilor de consiliere și de pregătire suplimentară, prin aplicarea de chestionare de satisfacție tuturor participanților.

Indicatori cantitativi:
  -  319 portofolii de consiliere;
  -  319 portofolii de pregătire suplimetară;
  -  rata abandonului școlar 28%;
  -  procentul de promovabilitate la bacalaureat 13,33%;
  -  rata absenteismului redusă cu 10%.

 Sustenabilitatea proiectului:

  Instituțional se vor continua activitățile propuse prin proiect și care s-au dovedit eficiente, renunțându-se sau modificându-le pe cele mai puțin eficiente. Eficiența acestora va fi stabilită prin mai mulți factori cum ar fi, numărul de elevi implicați efectiv, răspunsurile la chestionarele de satisfacție, atingerea obiectivelor propuse. Pe termen mediu, activitățile remediale și de consiliere se vor aplica și claselor neprinse în proiect, cum ar fi clasele de profesională, clasele cu elevi cu cerințe educaționale speciale, clasele de seral. Pe termen lung, se va încerca continuarea desfășurării acestor activități și cu celelalte clase, cele ce vor veni după încheierea proiectului.  
La nivel financiar, sustenabilitatea proiectului va fi asigurată, atât pe termen mediu cât și lung prin obținerea de fonduri extrabugetare și prin prinderea în bugetul școlii a unor fonduri necesare desfășurării activităților de tipul celor cuprinse în proiect. 
La nivel tehnic, sustenabilitatea proiectului va fi susținută de utilizarea, în continuare a echipamentelor achiziționate pe parcursul proiectului, de utilizarea și îmbunătățirea permanentă a bazei de date cu materiale utile orelor remediale și nu numai. Se va urmări prinderea în bugetul școlii a unor fonduri necesare asigurării service-ului echipamentelor achiziționate astfel încât procesul educativ să se desfășoare în aceleași condiții optime ca și pe parcursul proiectului.
Ca urmare a implementării acestui proiect, Planul de Acțiune al Școlii va fi revizuit și vor fi introduse noi priorități, ținte și activități.

 

Documente

Anunț lansare achiziție bunuri ROSE- 25.08.2023

PO monitorizare  desfășurare activitati proiect ROSE

PO selectie echipă de implementare activitati proiect ROSE

PO selectie grup tintă ROSE

ROSE_an I_GRAFIC activități proiect

ROSE_an I_GRAFIC pregatire suplimentara