Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

 

proiect de mobilitate cu titlul 

„Mobilitățile educaționale - oportunități de angajare pe piața muncii pentru viitorii absolvenți”

Proiectul cu titlul „Mobilitățile educaționale - oportunități de angajare pe piața muncii pentru viitorii absolvenți” s-a derulat în perioada 15.09.2019 – 14.09.2022 și a avut alocat un buget de 68 339,00 euro reprezentând cheltuielile de organizare, transport și subzistență. Mobilitatea a avut loc în orașul Granada din Spania, în perioada 9 -27 mai 2022. Proiectul s-a adresat elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, învățământ liceal și învățământ profesional.

 

Grupul țintă a fost format din 23 elevi, cu următoarea structură:

 9 elevi din cls a XI-a, liceu, calificarea: Tehnician proiectant CAD

 8 elevi din cls a XII-a, liceu, calificarea: Tehnician desenator pentru construcții și instalații

 1 elevi din cls a X-a, profesional, calificarea: Mecanic utilaje și instalații în industrie;

 5 elevi de la învațământul profesional, calificarea: Confecționer produse textile

 

Proiectul a urmărit să răspundă în primul rând nevoilor elevilor:

 de a participa la activităţi de formare profesională în spiritul european de muncă;

 de a dezvolta abilităţi şi competenţe menite să le faciliteze dezvoltarea personală şi inserţia pe piaţa europeană a muncii;

 de a dezvolta competenţe lingvistice, interpersonale şi culturale;

 de a promova creativitatea şi creşterea spiritului antreprenorial.

 

Obiectivul dorit să îl atingem prin implementarea acestui proiect este cel stabilit la nivel naţional şi anume: îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini-cheie, în special în ceea ce privește relevanța acestora pentru piața muncii și la contribuția lor la consolidarea coeziunii sociale, în special prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scop educațional și prin consolidarea cooperării între domeniul educației și al formării și domeniul muncii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini-cheie în domeniile de pregătire;

 îmbunătățirea competențtelor de comunicare, lingvistice (spaniolă, engleză);

 dobândirea de noi motivații pentru consolidarea și continuarea formării și după absolvirea liceului/invățământului profesional);

 perfecționarea în domeniul antreprenorial.

 

Partenerii implicaţi în proiect:

 coordonatorul şi beneficiarul proiectului: COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA


Organizaţii partenere:

 TEXTIL ORTIZ S.L., Granada - domeniul Industrie textilă-pielarie

 JOMASUR AUTOMOCIÓN S.L. Granada - domeniul Mecanică

 MECANICA GRANADA S.L Granada - domeniul Mecanică

 ESTER LARA ARQUITECTURAS.L. Granada - domeniul Construcții, instalații și lucrări publice:

 organizaţia intermediară: M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA

 

Elevii au participat la activităţi culturale şi vizite la obiective culturale din ţara gazdă și din orașul gazdă GRANADA.

Excursii în orașele MALAGA, CORDOBA, SEVILLA și NERJA.

 

Rezultatele aşteptate în urma participării se vor reflecta în nivelul de performanţă al formabililor, după finalizarea proiectului:

 îmbunătățirea performanțelor de învățare;

 angajare sporită și perspectivele de carieră îmbunătățite;

 spiritul de initiativă și antreprenoriat crescut;

 cresterea auto-responsabilizarii și stimei de sine;

 competente lingvistice îmbunătățite;

 participarea mai activă în societate;

 o mai bună conștientizare a valorilor UE;

 creșterea motivației pentru a lua parte și în viitor la educație sau formare.

 

La sfârşitul derulării proiectului fiecare participant a primit un certificat „Europass Mobility” pentru formarea profesională şi certificate de participare din partea organizaţiilor partenere în proiect.

Echipa de proiect este formată din prof. Elena Dalina Rancu - coordonatorul proiectului, prof. Elena Blujdea - responsabil cu pregătirea OLS, Ec. Cristiana Vasile - managerul financiar al proiectului.

 

Coordonator proiect,

prof. Elena Dalina RANCU

 

 

Imagini cu activitățile derulate în cadrul programului.