Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

pentru anul școlar 2023-2024

învățământ dual, învățământ profesional, învățământ liceal tehnologic, învățământ postliceal.

Elevi de gimnaziu în vizită

Broșură ofertă educațională-1

Broșură - Oferta educațională - 1

Broșură ofertă educațională-2

Broșură - Oferta educațională - 2


Afiș ofertă educațională-2023-2024

Afiș - Oferta educațională

Învățământ dual - pentru absolvenții clasei a VIII-a cu vârsta pânâ la 26 de ani:
 •      • Electrician constructor - 11 locuri
 •      • Lăcătuș mecanic prestări servicii - 12 locuri
 •      • Sudor - 11 locuri
 •      • Electromecanic utilaje și instalații industriale - 12 locuri
 •      • Confecționer produse textile - 10 locuri
 •      • Mecanic auto - 10 locuri
 •      • Fierar, betonist-montator prefabricate - 10 locuri
 •      • Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar - 15 locuri
Învățământ profesional - pentru absolvenții clasei a VIII-a
 •      • Strungar - 12 locuri
 •      • Mecanic utilaje și instalații în industrie - 12 locuri
 •      • Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist - 12 locuri

Dacă urmezi învățământul dual sau învățământul profesional ai următoarele avantaje:
• Poți dobândi o calificare profesională care îți permite să obții mai rapid un loc de muncă și să ai salariu mai repede decât colegii tăi, care optează pentru învățământuI liceal;
• Vei beneficia de o bursă de studiu lunarâ în cuantum de 200 RON;
• Vei benefiecia de o bursă suplimentară, acordată de către operatorul economic (învățământul dual);
• Pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de practică, poți lucra pe o perioadă determinată (cu respectarea condițiilor legale) pentru ați face propriile economii;
• După finalizarea acestui program poți, în acelaşi timp, să lucrezi și să îți continui studiile în cadrul liceului;
• După finalizarea acestui program poți continua studiile în clasa a XI-a a învâțâmântului liceal, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat.

 

Învățământ liceal tehnologic:

   Clasa a IX-a, Liceu - zi
 •      • Electronică automatizări/Tehnician operator roboți industriali - 12 locuri
 •      • Mecanică/ Tehnician proiectant CAD - 12 locuri
   Clasa a IX-a, Liceu - seral
 •      • Mecanică/Tehnician mecanic întreținere și reparații - 14 locuri
 •      • Electromecanică/Tehnician electromecanic  - 14 locuri
   Clasa a XI-a, Liceu - seral
  •      • Mecanică/ Tehnician transporturi  - 28 locuri
  •      • Estetica și igiena corpului omenesc/Coafor stilist - 12 locuri
  •      • Electric/Tehnician în instalatii electrice  - 12 locuri
Învățământ postliceal:
  •      • Tehnician aparate electromedicale - 28 locuri
  •      • Tehnician operator mașini cu comandă numerică - 28 locuri

Avantajele pe care le oferă şcoala noastră:
• bursă oferită de agenții economici în valoare de 200 lei/lună;
• tichete de masă oferite de agenții economici;
• bursă profesională de stat în valoare de 200 lei/lună;
• bursă „Bani de liceu” în valoare de 250 lei/lună;
• cazare gratuită și masă gratuită la internatul și cantina şcolii;
• decontare transport;
• posibilitatea participării la proiecte europene ERASMUS+; posibilitatea continuării studiilor la liceul tehnologic (zi/seral).