Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

21.06.2023 - Rezultatul final la concursul de promovare grad - Muncitor de întreținere

21.06.2023 - Rezultatul final la concursul de ocupare post - Îngrijitor 1 M

20.06.2023 - Rezultatele la proba de interviu la concursului de promovare grad - Muncitor de întreținere

20.06.2023 - Rezultatele la proba de interviu a concursului de ocupare a postului de Îngrijitor 1 M

16.06.2023 - Rezultatele la proba practică a concursului de promovare grad - Muncitor de întreținere

16.06.2023 - Rezultatele la proba practică a concursului de ocupare a postului de Îngrijitor 1 M

06.06.2023 - Anunț rezultate selecție dosare de înscriere la concursul de ocupare post de Îngrijitor I

06.06.2023 - Anunț rezultate selecție dosare de înscriere concurs de promovare grad - Muncitor de întreținere

16.05.2023 - Anunț concurs pentru promovare în grad a postului vacant de Muncitor I

16.05.2023 - Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I

 


 

22.11.2022 - Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor III

22.11.2022 - Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I

22.11.2022 - Rezultatul probei de interviu pentru ocuparea postului vacant de Muncitor III

22.11.2022 - Rezultatul probei de interviu pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I

21.11.2022 - Rezultatul la proba practică la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor III

21.11.2022 - Rezultatul la proba practică la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I

18.11.2022 - Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor III

18.11.2022 - Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I

27.10.2022 - Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Muncitor III M și ÎNGRIJITOR I M - complet

 


 

25.02.2022 - Anunt concurs post SECRETAR

Anunt concurs post PAZNIC

Rezultate selecție dosare post secretar

Rezultate selecție dosare post paznic

Rezultate contestație selecție dosare secretar

Rezultate proba practică concurs secretar

Rezultate probă scrisă concurs paznic

Rezultate probă scrisă concurs secretar

Rezultate interviu paznic

Rezultate interviu secretar

Rezultate finale concurs paznic

04.04.2022 - Rezultate finale concurs secretar