OFERTA EDUCATIONALA pentru anul școlar 2021-2022: învățământ dual, învățământ profesional, învățământ liceal tehnologic, învățământ postliceal.

- Învățământ dual - pentru absolvenții clasei a VIII-a cu vârsta pânâ la 26 de ani
- Electrician constructor - 12 locuri
- Mecanic auto - 12 locuri
- Sudor - 13 locuri
- Lăcătuș mecanic prestări servicii - 12 locuri
- Operator la mașini cu comandă numerică - 10 locuri
- Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze - 20 locuri
- Confecționer produse textile - 20 locuri

- Învățământ profesional - pentru absolvenții clasei a VIII-a
- Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist - 12 locuri

Dacă urmezi învătământul dual sau învătământul profesional ai următoarele avantaje:
• Poti dobândi o calificare profesională care îmi permite să obții mai rapid un loc de muncă și să ai salariu mai repede decât colegii tăi, care optează pentru învățământuI liceal;
• Vei beneficia de o bursă de studiu lunarâ în cuantum de 200 RON;
• Vei benefiecia de o bursă suplimentară, acordată de către operatorul economic (învă(ământul dual);
• Pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de practică, poți lucra pe o perioadă determinată (cu respectarea condițiilor legale) pentru ați face propriile economii;
• După finalizarea acestui program poți, în acelaşi timp, să lucrezi și să îți continui studiile în cadrul liceului;
• După finalizarea acestui program poti continua studiile în clasa a XI-a a învâțâmântuIui liceal, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat.

Învățământ liceal tehnologic Clasa a IX-a, Liceu- zi
- Tehnician electromecanic - 12 locuri
- Tehnician proiectant CAD - 12 locuri

Clasa a IX-a, Liceu- seral
- Tehnician electromecanic - 28 locuri

Clasa a XI-a, Liceu- seral
- Tehnician în instalatii electrice - 28 locuri
- Tehnician pentru întreținere și reparații - 28 locuri

Învățământ postliceal:
- Tehnician operator mașini cu comandă numerică - 28 locuri
- Tehnician aparate electromedicale - 28 locuri
- Tehnician electroenergetician - 28 locuri

Avantajele pe care le oferă şcoala noastră:
- bursă oferită de agenții economici în valoare de 200 lei/lună;
- tichete de masă oferite de agenții economici;
- bursă profesională de stat în valoare de 200 lei/lună;
- bursă ,,Bani de liceu” în valoare de 250 lei/lună;
- cazare gratuită și masă gratuită la internatul și cantina şcolii;
- decontare transport;
- posibilitatea participării la proiecte europene ERASMUS+;
posibilitatea continuării studiilor la liceul tehnologic (zi/seral).

 


Who's online

We have 55 guests and no members online