Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

dn

Informații utile despre Colegiul Tehnic Reșița

Școala noastră este păstrătoarea și continuatoarea uneia dintre cele mai vechi și valoroase tradiții profesionale din România. Pe parcursul anilor a fost transformată, rând pe rând, în funcție de cerințele de pe piața muncii ce au încercat sa reacționeze la schimbările tehnologiei și ale societății.

Colegiul Tehnic Reșița își propune să asigure o pregătire generală și de specialitate în domeniile profilului tehnic la nivelul standardelor europene, acordând șanse egale tuturor elevilor într-un climat care să încurajeze și să dezvolte potențialul fiecărui elev, potrivit aptitudinilor și competențelor traseului profesional ales și care să le permită adaptarea la evoluția pieței muncii.

dn3

SCURT ISTORIC


Colegiul Tehnic este noua denumire a Grupului Școlar Tehnic, ce a luat ființă prin comasarea Grupului Școlar Industrial ,,Alexandru Popp” Reșița cu Grupul Școlar Industrial ,,Stefan Anghel” Reșița, începând cu 1 septembrie 2010.

Grupul Școlar Industrial „Alexandru Popp” Reșița

În 1907 ia ființă Școală de ucenici a căilor ferate de stat - (3 ani) – pentru formarea primelor cadre specializate în mânuirea mașinilor și utilajelor.
În 1919 – 1924 Școala Industrială UDR, nr.2 (secția română și germană). Meseriile școlarizate erau: lăcătuș, strungar, cazangiu, tâmplar, electrician, vopsitor, forjor, zidar, dulgher, croitor, instalator, tinichigiu, laborant. 
În 1929 s-a trecut la reorganizarea școlii după modelul Germaniei și Angliei.
În 1936 – 1937 s-a construit un internat cu 50 locuri.
În 1938 – gimnaziul industrial
În 1941 – liceu industrial
În 1943 – Școala Tehnică Medie model UDR (clasele V-VIII). La reorganizarea școlii s-a ținut seama de experiența școlilor din SUA și Germania.
În 1945 - 1948 se realizează construirea clădirii Școlii Profesionale (actualele spații), iar cantina și internatul s-au finalizat în 1952.
Între 1952 – 1954 cursuri de trei ani pentru calificările: lăcătuși, matrițeri, sculeri, electricieni; restul specializărilor erau de doi ani
1955 – Școala Profesională de Ucenici a Combinatului Metalurgic Reșița
1956 – 1958 Școala Tehnică de Maiștrii curs seral și fără frecvență și școala de personal tehnic de înaltă calificare
Între anii 1949 – 1970 școala a pregătit 10612 muncitori calificați pentru cele două uzine reșițene, din țară sau din străinătate (Vietnam, Coreea, China).
Între 1975 – 1976 se trece la pregătirea prin școala profesională a absolvenților de zece clase.
În 1976 Liceul Industrial Nr. 4
În 1990 liceul redevine Grupul Școlar UCMR până în 1992 de când este cunoscut sub denumirea de Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini Reșița
Începând cu anul școlar 2006-2007 denumirea s-a schimbat în Grup Școlar Industrial „Alexandru Popp” Reșița

Grupul Școlar Industrial „Ștefan-Anghel” Reșița

Unitatea de învățământ s-a înființat  prin Ordinul nr.394/29 octombrie 1966 ca Școala Profesională de pe lângă Combinatul Siderurgic Reșița sub denumirea de ,,Școală Profesională a Combinatului Siderurgic Reșița”.
Începând cu anul școlar 1968-1969 Școala Profesională dobândește statutul de Grup Școlar, iar în anul 1973 devine Liceul Metalurgic Reșița.
În anul 1977 prin decretul prezidențial nr.191/12 iulie 1977, școala dobândește denumirea de Liceul Industrial nr.2 Reșița.
Începând cu anul 1993 prin Hotărârea de Guvern  nr.940/1990, școala primește denumirea de Grup Școlar Industrial Metalurgic Reșița.
În anul școlar 2004-2005 prin Ordinul M.E.C. nr.4468/ 09.08.2004 se schimbă denumirea în Grupul Școlar Industrial „Ștefan Anghel” Reșița.
De la înființarea sa în anul 1966 în cadrul școlii noastre a fost pregătită forța de muncă pentru Combinatul Siderurgic Reșița. După anul 1990 datorită diversificării cererii pe piața muncii și a restrângerii de activitate a C.S.R ului, reorientarea școlii a fost spre domenii  si meserii pe care în trecut nu le abordam. Dacă până în 1990, meseriile principale în care erau pregătiți elevii au fost de: furnaliști, oțelari și laminoriști, în prezent pregătim forță de muncă prin liceu tehnologic zi, seral, frecvență redusă, respectiv Școala Postliceală și Școală de Maiștrii, în meserii/ specializări căutate pe piața muncii cum sunt: tehnicieni mecatroniști, tehnicieni electromecanici, tehnicieni transporturi, mecanici auto, electricieni, coafori stiliști.
Menționăm că în toată această perioadă s-a respectat profilul inițial al școlii pregătindu-se elevi  în specializări din domeniul  tehnic.

 

    În anul școlar 2010-2011, prin fuziunea celor două licee s-a format Grupul Școlar Tehnic Reșița, iar din anul 2011 grupul școlar și-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic. Din anul școlar 2019-2020 acesta fuzionează cu Colegiul Tehnic Cărășan păstrând denumirea.

 

Colegiul Tehnic Cărășan Reşiţa

Unitatea de învăţământ ia ființă sub numele Şcoala Profesională de Construcții Montaj Reşiţa la 1 septembrie 1990, prin Ordinul Învățământului și Științei si dispoziția ISJ Caraș-Severin cu nr.39/22.08.1990;

Începând cu anul şcolar 1993-1994 Şcoala Profesională dobândeşte statutul de Grup Şcolar Industrial de Construcții Reșița; iar în anul 2005 devine Grup Şcolar de Construcții Montaj Reșița;

Începând cu anul şcolar 2011-2012, conform OMECTS nr. 4700/29.07.2011 își schimbă denumirea din Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Reșița în Colegiul Tehnic Cărășan Reșița; De menţionat faptul că, în toată această perioadă s-a respectat profilul iniţial al şcolii pregătindu-se elevi în specializări din domeniul tehnic: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice şi Industrie textilă pielărie, dar şcolarizăm şi în domeniile: Mecanică şi Fabricarea produselor din lemn.