Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

Informații utile despre Colegiul Tehnic Reșița

Echipa managerială – Echipa de conducere a Colegiului Tehnic Reșița

Consiliul de administrație – Echipa de conducere a Colegiului Tehnic Reșița

Comisii de lucru – Comisii cu caracter permanent format din cadrele didactice ale școlii

Parteneri economici – Parteneri economici pentru învățământul dual profesional

Compartimente – Sectoarele funcționale administrativ, secretariat, biblioteca și laboratoarele

dn1

SCURT ISTORIC


Colegiul Tehnic este noua denumire a Grupului Școlar Tehnic, ce a luat ființă prin comasarea Grupului Școlar Industrial ,,Alexandru Popp” Reșița cu Grupul Școlar Industrial ,,Stefan Anghel” Reșița, începând cu 1 septembrie 2010.

Grupul Școlar Industrial „Alexandru Popp” Reșița

În 1907 ia ființă Școală de ucenici a căilor ferate de stat - (3 ani) – pentru formarea primelor cadre specializate în mânuirea mașinilor și utilajelor.
În 1919 – 1924 Școala Industrială UDR, nr.2 (secția română și germană). Meseriile școlarizate erau: lăcătuș, strungar, cazangiu, tâmplar, electrician, vopsitor, forjor, zidar, dulgher, croitor, instalator, tinichigiu, laborant. 
În 1929 s-a trecut la reorganizarea școlii după modelul Germaniei și Angliei.
În 1936 – 1937 s-a construit un internat cu 50 locuri.
În 1938 – gimnaziul industrial
În 1941 – liceu industrial
În 1943 – Școala Tehnică Medie model UDR (clasele V-VIII). La reorganizarea școlii s-a ținut seama de experiența școlilor din SUA și Germania.
În 1945 - 1948 se realizează construirea clădirii Școlii Profesionale (actualele spații), iar cantina și internatul s-au finalizat în 1952.
Între 1952 – 1954 cursuri de trei ani pentru calificările: lăcătuși, matrițeri, sculeri, electricieni; restul specializărilor erau de doi ani
1955 – Școala Profesională de Ucenici a Combinatului Metalurgic Reșița
1956 – 1958 Școala Tehnică de Maiștrii curs seral și fără frecvență și școala de personal tehnic de înaltă calificare
Între anii 1949 – 1970 școala a pregătit 10612 muncitori calificați pentru cele două uzine reșițene, din țară sau din străinătate (Vietnam, Coreea, China).
Între 1975 – 1976 se trece la pregătirea prin școala profesională a absolvenților de zece clase.
În 1976 Liceul Industrial Nr. 4
În 1990 liceul redevine Grupul Școlar UCMR până în 1992 de când este cunoscut sub denumirea de Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini Reșița
Începând cu anul școlar 2006-2007 denumirea s-a schimbat în Grup Școlar Industrial „Alexandru Popp” Reșița

Grupul Școlar Industrial „Ștefan-Anghel” Reșița

Unitatea de învățământ s-a înființat  prin Ordinul nr.394/29 octombrie 1966 ca Școala Profesională de pe lângă Combinatul Siderurgic Reșița sub denumirea de ,,Școală Profesională a Combinatului Siderurgic Reșița”.
Începând cu anul școlar 1968-1969 Școala Profesională dobândește statutul de Grup Școlar, iar în anul 1973 devine Liceul Metalurgic Reșița.
În anul 1977 prin decretul prezidențial nr.191/12 iulie 1977, școala dobândește denumirea de Liceul Industrial nr.2 Reșița.
Începând cu anul 1993 prin Hotărârea de Guvern  nr.940/1990, școala primește denumirea de Grup Școlar Industrial Metalurgic Reșița.
În anul școlar 2004-2005 prin Ordinul M.E.C. nr.4468/ 09.08.2004 se schimbă denumirea în Grupul Școlar Industrial „Ștefan Anghel” Reșița.
De la înființarea sa în anul 1966 în cadrul școlii noastre a fost pregătită forța de muncă pentru Combinatul Siderurgic Reșița. După anul 1990 datorită diversificării cererii pe piața muncii și a restrângerii de activitate a C.S.R ului, reorientarea școlii a fost spre domenii  si meserii pe care în trecut nu le abordam. Dacă până în 1990, meseriile principale în care erau pregătiți elevii au fost de: furnaliști, oțelari și laminoriști, în prezent pregătim forță de muncă prin liceu tehnologic zi, seral, frecvență redusă, respectiv Școala Postliceală și Școală de Maiștrii, în meserii/ specializări căutate pe piața muncii cum sunt: tehnicieni mecatroniști, tehnicieni electromecanici, tehnicieni transporturi, mecanici auto, electricieni, coafori stiliști.
Menționăm că în toată această perioadă s-a respectat profilul inițial al școlii pregătindu-se elevi  în specializări din domeniul  tehnic.

 

    În anul școlar 2010-2011, prin fuziunea celor două licee s-a format Grupul Școlar Tehnic Reșița, iar din anul 2011 grupul școlar și-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic. Din anul școlar 2019-2020 acesta fuzionează cu Colegiul Tehnic Cărășan păstrând denumirea.

 

Colegiul Tehnic Cărășan Reşiţa

Unitatea de învăţământ ia ființă sub numele Şcoala Profesională de Construcții Montaj Reşiţa la 1 septembrie 1990, prin Ordinul Învățământului și Științei si dispoziția ISJ Caraș-Severin cu nr.39/22.08.1990;

Începând cu anul şcolar 1993-1994 Şcoala Profesională dobândeşte statutul de Grup Şcolar Industrial de Construcții Reșița; iar în anul 2005 devine Grup Şcolar de Construcții Montaj Reșița;

Începând cu anul şcolar 2011-2012, conform OMECTS nr. 4700/29.07.2011 își schimbă denumirea din Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Reșița în Colegiul Tehnic Cărășan Reșița; De menţionat faptul că, în toată această perioadă s-a respectat profilul iniţial al şcolii pregătindu-se elevi în specializări din domeniul tehnic: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice şi Industrie textilă pielărie, dar şcolarizăm şi în domeniile: Mecanică şi Fabricarea produselor din lemn.