Proiecte

Şcoala este preocupată cu implementarea proiectelor şi programelor europene, coerenţa în ceea ce priveşte planificarea managerială, calitatea procesului instructiv educativ, preocuparea pentru promovarea valorilor naţionale şi a valorilor europene.

Proiectele şi programele în care şcoala a fost sau este implicată:

Nr. crt. Denumirea proiectului Finanţator Perioada
 1 Proiect PHARE VET-RO 9405
-şcoală de demonstraţie
-reforma învăţământului profesional şi tehnic
–domeniul mecanic
Uniunea Europeană 1996-1998
 2 PROGRAMUL THW – româno-german
– dotare şcoala 3 laboratoare si un atelier
Landul  Nordrhein -Westfalen 1998-1999
 3 Proiectul COMENIUS 1-  Proiect Şcolar -„PODURILE DIN EUROPA”SPANIA –GERMANIA –ROMÂNIA
Anul I- analiză de proiect în Spania –CICHLONA DE LA FRONTERA – participarea celor 3 echipe
Anul II- analiză de proiect în Germania –Russelcheim- participarea celor 3 echipe
-analiză de proiect la Reşiţa-participă 2 echipe
Uniunea Europeană 2004-2007
 4 Parteneriat cultural în cadrul Asociaţiei Internaţonale CAEN-CALVADOS –ROUMANIE -„Grupul Şcolar ICMR – Liceul Pierre-Simon de Laplace” –Caen-Calvados Franţa – Uniunea Europeană 2005
 5 Proiectul LEONARDO VETPRO – ŞCOLI  ŞI ÎNTREPRINDERI – PROIECTE COMUNE PENTRU INTERESE COMUNE Uniunea Europeană 2009
 6 Proiectul LEONARDO IVT – DOBANDIREA ABILITĂ ŢILOR  PRACTICE PRIN FORMAREA INTR-O INTREPRINDERE Uniunea Europeană 2009
 7 Proiectul COMENIUS  MULTILATERAL – RIGHT EARTH CITIZEN SHIP. NATURAL RESURSES FOR A SUSTENABLE DEVELOPMENT Uniunea Europeană 2008-2010
8 Proiectul LEONARDO PARTENERIATE- RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS Uniunea Europeană 2009-2011
 9 Proiectul LEONARDO IVT – COMPETENŢE EUROPENE PEBNTRU PIAŢA EU A MUNCII Comisia europeană 2011
 10 Proiectul LEONARDO VET PRO – FOLOSIREA EFICIENTA A ECHIPAMENTELOR IT ÎN PROCESUL DE PREDARE A DISCIPLINELOR TEHNICE Comisia europeană 2011
 11 COMPETENŢE TRANSNAŢIONALE ÎN DOMENIILE ELECTROMECANIC SI ELECTRONIC Comisia europeană 2012
 12 Proiectul GRUNDTVIG ( FOSTERING COOPERATION AND INTERGENERATION LEARNING, GRU-12-P-LP-213-CS-CY) Comisia europeană 2013-2014
 13 Proiectul LEONARDO PARTENERIATE (RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS – LLP-LdV/PART/2009/RO/029 , NEAR ZERO NEAR EFFICIENT BUILDING, LLP-LdV/PART/2013/RO/114) Comisia europeană 2014-2015
 14 Proiect ERASMUS PLUS, CU TITLUL”NOI ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE PENTRU NOI LOCURI DE MUNCĂ PE PIAȚA EUROPEANĂ”, contract nr. 2014-1-RO01-KA102-000239 Comisia europeană 2014-2015
 15 Firmă de exercițiu 2014-2015

Participarea cadrelor didactice la stagii de formare prin proiectele şi diseminarea informaţiilor colegilor din şcoală au condus la:

– deschidere spre participare mai eficientă la proiecte şi programe europene;

– aplicarea unui învăţământ centrat pe elev, fundamentat de cunoaşterea stilurilor proprii de învăţare ale elevilor;

– modul de abordare a învăţării este adaptat cerinţelor curriculare şi Standardelor de Pregătire Profesională;

– adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii;

– creşterea gradului de conştientizare cadrelor didactice privind necesarul de competenţe şi abilităţi pentru ca absolvenţii să poată fi integraţi pe piaţa muncii europene;

– realizarea de suporturi de curs ce pot fi folosite şi în activitatea didactică curentă.

Pentru elevi, implicarea şcolii în proiecte europene se poate transcrie cu ajutorul următoarelor coordonate:

-dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, flexibile;

– dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;

-formarea de abilităţi, deprinderi, competenţe, dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi specifice unei societăţi comerciale;

– dezvoltarea spiritului antreprenorial;

– deschiderea spre a-şi însuşi instrumente de învăţare specifice;

– cultivarea respectului şi autorespectului;

– cultivarea interesului şi motivaţiei pentru studiul ştiinţelor.