Planul de Actiune al Scolii

CUPRINS
Partea 1 – Contextul…………………………………………………………
6
1.1. Formularea misiunii şcolii…………………………………………
6
1.2. Profilul actual al şcolii…………………………………………….
7
1.3. Analiza rezultatelor şcolare în anul şcolar 2019-2020……………
17
1.4. Contextul european și național……………………………………
22
1.4. Obiective şi priorităţile regionale şi locale……………………….
25
Partea a 2-a – Analiza nevoilor………………………………………………
28
2.1. Analiza mediului extern………………………………………….
28
2.2. Analizarea mediului intern………………………………………
35
2.3. Analiza SWOT – Rezumat……………………………………….
50
2.4. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare ………
52
Partea a 3-a – Planul operaţional 2020-2021……………………………….
55
Partea a 4-a – Consultarea, Monitorizarea şi Evaluare……………………
72
4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare din timpul elaborării planului ………………………………………
72
4.2. Monitorizarea, evaluarea și actualizarea PAS………………………………
4.3. Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare………..
73
74
Bibliografie …………………………………………………………………..
75
Listă abrevieri………………………………………………………………..
76
Anexe…………………………………………………………………………
77
1. Lista cursurilor opţionale în anul şcolar 2020-2021…………………………
80
2. Planul de școlarizare în anul şcolar 2020-2021………………………………..
83
3. Harta parteneriatelor şcoala – agenţi economici anul scolar 2020-2021……………………………………………………………………………………………
85
4. Rezultate olimpiade şi concursuri profesionale………………………………….
90
5. Lista instituţii şi organizaţii partenere………………………………………………
91
6. Buget anual de venituri şi cheltuieli în 2020 …………………………………….
92

Pentru vizualizare completa a planului faceti clic sau tap pe urmatorul link: CTR_PAS_ 2018-2022_revizuire 2020